ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

DISCLAIMER

 
 

Η Ιατρική είναι μια επιστήμη που διαρκώς εξελίσσεται και αλλάζει. Καθώς οι νέες έρευνες αλλά και η αυξανόμενη εμπειρία ευρύνουν τη γνώση μας, αλλαγές στις θεραπευτικές προσεγγίσεις ή/και στα φάρμακα είναι απαραίτητες. Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε ώστε οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτή να είναι υπεύθυνες και αξιόπιστες. Όμως, οι αναγνώστες καλούνται να αξιολογούν και να συζητούν όλες τις πληροφορίες με τους ιατρούς τους που τους παρακολουθούν και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητές τους και το ιστορικό τους.