ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 

ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΡΗΣΗ

 

 
 

Είναι πιθανόν τα συμπτώματα αυτά να έχουν σχέση με τον προστάτη αδένα. Για να εξεταστεί ο προστάτης ο ουρολόγος σας μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσει κάποια από τις παρακάτω εξετάσεις:

Υπερηχογράφημα νεφρών-κύστεως-προστάτη προ και μέτα ούρησης

Δακτυλική εξέταση προστάτου

PSA ορού

Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη

Μετά την εκτίμηση των εξετάσεων από τον ουρολόγο σας, την κλινική εξέταση και τη λήψη του ιστορικού σας και εφ΄όσον διαπιστωθεί ότι τα συμπτώματα οφείλονται σε υπερπλασία του προστάτη υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσέγγισης της κατάστασης. Αυτοί μπορεί να είναι:

Σημαντικό όμως είναι να διαχωριστεί αν πρόκειται για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη ή καρκίνο του προστάτη.