ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 

PSA

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ

 

Το PSA (Prostate Specific Antigen) ή Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο είναι μια πρωτείνη που παράγεται κυρίως από τον προστάτη αδένα και η τιμή της έχει συσχετιστεί με την πιθανότητα ανίχνευσης καρκίνου του προστάτη αδένα. Η τιμή της επηρεάζεται από φλεγμονές του προστάτη, το μέγεθος ή την ύπαρξη κακοήθειας. Απόλυτες φυσιολογικές τιμές είναι δύσκολο να καθοριστούν και για αυτό το λόγο συνεκτιμώνται η τιμή του PSA με άλλες παραμέτρους όπως το οικογενειακό ιστορικό (δηλαδή, αν υπάρχει συγγενής με καρκίνο προστάτη), τις προηγούμενες τιμές και τη δακτυλική εξέταση του προστάτη. Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι η τιμή του PSA από μόνη της δε δίνει τη βεβαιότητα ύπαρξης καρκίνου ή όχι αλλά κυρίως κατευθύνει τον ουρολόγο στο να αποφασίσει αν πρέπει να πραγματοποιηθεί βιοψία ή όχι.

blood sample

Για τη μέτρηση της τιμής του PSA απαιτείται η λήψη λίγου αίματος. Δε χρειάζεται να είναι κανένας νηστικός και ούτε απαιτείται κάποια άλλη προετοιμασία