ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 

Τα αποφρακτικά συμπτώματα είναι η καθυστέρηση της έναρξης της ούρησης, η παράταση του χρόνου της ούρησης, η μείωση της ακτίνας της ούρησης, η διακεκομμένη ούρηση καθώς και η ακράτεια ούρων από υπερπλήρωση.