ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 

ΔΙΟΡΘΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

 

 

Το Διορθικό Υπερηχογράφημα γίνεται δια μέσου του ορθού. Είναι μια ακίνδυνη, απλή και ουσιαστική εξέταση του προστάτη αδένα. Δε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, είναι ανώδυνη και μας δίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια πληροφορίες για το μέγεθος του προστάτη αδένας αλλά και για ενδεχόμενες ύποπτες για καρκίνο περιοχές. Ακόμα, με το διορθικό υπερηχογράφημα γίνεται η βιοψία του προστάτη αδένα ώστε να ξεκαθαριστεί αν υπάρχει καρκίνος του προστάτη ή όχι.

image of trans rectal ultrasound

Εικόνα προστάτη αδένα στο διορθικό υπερηχογράφημα