ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 

ΒΙΟΨΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 

 

Η βιοψία του προστάτη αδένα γίνεται με τη βοήθεια του διορθικού υπερηχογραφήματος. Είναι μια επέμβαση που πρέπει να γίνεται από ιατρό ειδικευμένο στη βιοψία του προστάτη αδένα. Η βιοψία γίνεται στα πλαίσια του εξωτερικού ιατρείου και δε χρειάζεται παραμονή του ανδρός στο νοσοκομείο. Συνήθως γίνεται τοπική αναισθησία πριν τη βιοψία ενώ θα χρειαστεί για κάποιες ημέρες η λήψη αντιβιωτικού από το στόμα. Με τη βιοψία λαμβάνονται τεμάχια του προστάτη αδένα προς ιστολογική εξέταση ώστε να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη καρκίνου του προστάτη.

Εικόνα από μικροσκόπιο όπου απεικονίζεται καρκίνος του προστάτη