ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 

 
 

Ο καρκίνος του προστάτη αδένα είναι πλέον ο πιο συχνός τύπος καρκίνου στους άνδρες. Η διαγνωσή του αρχικά τίθεται από την υποψία που μπορεί να έχει ο ιατρός σας. Η υποψία αυτή βασίζεται στην κλινική εξέταση και κυρίως στη δακτυλική εξέταση του προστάτη , στην εκτίμηση της τιμής του PSA ή στο οικογενειακό ιστορικό. Για να γίνει η διάγνωση όμως χρειάζεται να πραγματοποιηθεί βιοψία του προστάτη. Αν η βιοψία του προστάτη αδένα επιβεβαιώσει την υποψία καρκίνου τότε συνήθως γίνεται σταδιοποίηση της νόσου. Δηλαδή, να διαπιστωθεί αν ο καρκίνος είναι εντοπισμένος στον προστάτη ή έχει δώσει μεταστάσεις. Ανάλογα με τη σταδιοποίηση, την ηλικία, τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς αλλά και τις προτιμήσεις του επιλέγονται οι πιθανές θεραπευτικές προσεγγίσεις: