ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 

Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που καθοδηγούν τον ουρολόγο ώστε να συστήσει χειρουργείο στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Το χειρουργείο μπορεί να είναι ανοικτό (με τομή) ή ενδοσκοπικό (διουρηθρικά, χωρίς τομή). Η απόφαση για την επιλογή της κάθε μεθόδου έχει να κάνει με το μέγεθος του προστάτη αδένα, την εμπειρία του χειρουργού και την προτίμηση τόσο του ιατρού όσο και του ασθενούς. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, το χειρουργείο που γίνεται για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη αφορά την αφαίρεση μόνο του υπερπλαστικού προστατικού ιστού. Δεν αφαιρείται δηλαδή όλος ο προστάτης αδένας παρά μόνο το τμήμα του που δημιουργεί προβλήματα. Για αυτόν το λόγο άλλωστε οι ασθενείς που χειρουργούνται θα πρέπει να συνεχίζουν να ελέγχουν τον υπόλοιπο προστάτη αδένα για τη μελλοντική πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη.

image of trans urethral tumour resection

Εικόνα διουρηθρικής ενδοσκοπικής προστατεκτομής.