ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

 

 

Η κιρσοκήλη είναι μια κατάσταση στην οποία υπάρχει διεύρυνση των φλεβών του όρχεως. Κυρίως συμβαίνει στον αριστερό όρχι και απαντάται σε ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών. Η κιρσοκήλη είναι μια κατάσταση η οποία δε δημιουργεί πάντοτε ενοχλήματα. Οι πιθανές επιπτώσεις της κιρσοκήλης είναι κυρίως δύο: τα υποκειμενικά ενοχλήματα που μπορεί να νοιώθει ο άνδρας (βάρος στον όρχι, ήπιο πόνο στον όρχι ή αισθητικά να μη φαίνεται ωραία η περιοχή λόγω έντονης φλεβικής διάτασης) ή να έχει επηρεάσει το σπερμοδιάγραμμα και την πιθανή ικανότητα προς γονιμοποίηση. Αυτό δε σημαίνει ότι όσοι άνδρες είναι στείροι έχουν κιρσοκήλη ή όσοι έχουν κιρσοκήλη έχουν πρόβλημα γονιμοποίησης. Αυτό πρέπει να κουβεντιαστεί εκτενώς με τον ουρολόγο προτού αποφασιστεί θεραπευτική παρέμβαση καθώς και τις προσδοκίες που πρέπει να έχει κανένας μετά τη θεραπεία. Δε χρειάζεται να αντιμετωπιστούν όλοι οι άνδρες με κιρσοκήλη πάρα μόνο εκείνοι που έχουν επηρεαστεί λόγω αυτής της κατάστασης. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και με το υπερηχογράφημα οσχέου ενώ η θεραπεία επιτυγχάνεται μέσω μιας χειρουργικής επέμβασης. Συνήθως ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για 1 ημέρα.

Είκονες όπου φαίνεται η κιρσοκήλη αριστερού όρχεως