ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΥΔΡΟΚΗΛΗ

 

 


Η υδροκήλη είναι μια κατάσταση στην οποία υπάρχει συλλογή υγρού γύρω από έναν όρχι. Η υδροκήλη διακρίνεται στην ιδιοπαθή (που δε βρίσκεται κάποιο αίτιο) και τη δευτεροπαθή που είναι αποτέλεσμα αντιδραστικής εκδήλωσης οποιαδήποτε πάθησης του όρχεως. Ο ασθενής συνήθως παραπονιέται για διόγκωση του οσχέου χωρίς πόνο ή άλλη κλινική εκδήλωση. Στη φηλάφηση εντοπίζεται μια μάζα ανώδυνη που κλυδάζει. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και το υπερηχογράφημα του οσχέου. Η μόνη θεραπεία είναι η χειρουργική παρέμβαση και συνήθως ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για 1 ημέρα.

hydrocele

Εικόνα όπου φαίνεται η διόγκωση του δεξιού όρχεως που οφείλεται σε υδροκήλη.