ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΟΡΧΕΩΣ

 

 


Η συστροφή του όρχεως είναι μια επείγουσα κατάσταση στην ουρολογία. Σε αυτή την πάθηση ο όρχις στρέφεται γύρω από τον εαυτό του με αποτέλεσμα να μην αιματώνεται σωστά και αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως υπάρχει το ενδεχόμενο της νέκρωσης του όρχεως. Συνήθως υπάρχει πόνος στον όρχι ο οποίος είναι οξύς, διόγκωση του οσχέου ενώ η ψηλάφηση είναι αδύνατη λόγω του έντονου πόνου. Ρόλο στη διάγνωση παίζει η κλινική εικόνα και το υπερηχογράφημα του οσχέου. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και πρέπει να γίνει άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων (εντός ορισμένων ωρών). Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να γίνει διαφοροδιάγνωση μεταξύ άλλης πάθησης του όρχεως όπως η ορχεοεπιδιδυμίτιδα και σε αυτές τις περιπτώσεις αρκεί και μόνο η υποψία του ιατρού ώστε να χειρουργηθεί ο όρχις και να μην καταστραφεί.

testicular torsion

Σχηματική εικόνα όπου φαίνεται ένας φυσιολογικός όρχις (αριστερά) και ένας άλλος όρχις που έχει συστραφεί