ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΧΕΟΥ

 

 


Το υπερηχογράφημα οσχέου είναι μια ακτινολογική εξέταση ακίνδυνη που δε χρησιμοποιεί καθόλου ακτινοβολία. Εξετάζονται οι όρχεις, οι επιδιδυμίδες, το περιεχόμενο του οσχέου (π.χ. αν υπάρχει καθόλου υγρό) ενώ παράλληλα μπορεί να ελεγχθεί η αιμάτωση των όρχεων. Χρησιμοποιείται στη διάγνωση καρκίνου του όρχεως, κιρσοκήλης, υδροκήλης ή συστροφής.

scrotal ultra sound

Υπερηχογραφική εικόνα οσχέου όπου εξετάζεται και η αιμάτωση