ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ

 

 

Κρυψορχία ονομάζεται η κατάσταση στην οποία ο όρχις δε βρίσκεται στη φυσιολογική του θέση, δηλαδή μέσα στο όσχεο. Η κρυψορχία μπορεί να αφορά τον έναν ή και τους δύο όρχεις. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση, ενώ ουσιαστική βοήθεια στο να εντοπιστεί η ακριβής θέση του όρχεως μπορεί να δώσει το υπερηχογράφημα ή η αξονική τομογραφία. Στην αρχική παιδική ηλικία μπορεί να συμβεί αυτόματη κάθοδος αλλά επειδή αν παραμείνει ο όρχις σε έκτοπη θέση οι αλλοιώσεις θα είναι μη αντιστρεπτές (βλάβες στη σπερματογένεση) πρέπει να αντιμετωπίζεται η κρυψορχία μέχρι την ηλικία των 2 ή 3 ετών. Ο έκτοπος όρχις έχει αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου και αυτός είναι λόγος ώστε ο ασθενής και το περιβάλλον του να έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε εγρήγορση.