ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • υπερλιπιδαιμία
 • αρτηριοσκλήρυνση
 • κάπνισμα
 • σακχαρώδης διαβήτης
 • υπέρταση
 • τραύμα σπονδυλικής στήλης ή πυέλου
 • ακτινοβολία πυέλου
 • κατά πλάκα σκλήρυνση
 • νεφρική ανεπάρκεια
 • ενδοκρινολογικά αίτια

Η στυτική δυσλειτουργία οργανικής αιτιολογίας έχει συνήθως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που τη διαχωρίζουν από τη δυσλειτουργία ψυχολογικής αιτιολογίας:

 • σταδιακή έναρξη
 • σταθερή παρουσία του προβλήματος
 • απουσία νυκτερινών και πρωινών στύσεων
 • φυσιολογική επιθυμία για σεξουαλική επαφή
 • φυσιολογική εκσπερμάτιση
 • φυσιολογική σεξουαλική ωρίμανση