ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 


Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπιση των ανδρών με στυτική δυσλειτουργία. Σε αυτό συνέβαλε η καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού της στύσης αλλά και η άρση των επιφυλάξεων που έχουν αρκετοί άνδρες στο να μιλάνε στον ιατρό για αυτό τους το πρόβλημα. Εχουν βρεθεί φάρμακα που έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, μικρό ποσοστό παρενεργειών και εύκολο τρόπο χορήγησης. Βέβαια πρωτεύων είναι να διαγνωσθεί η αιτιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας και αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αίτιο (π.χ. ενδοκρινολογικές παθήσεις) να αντιμετωπισθεί ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση ουσιών που αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες (π.χ. καπνός ή αλκοόλ).

Σχηματικά η θεραπευτική προσέγγιση στη στύση μπορεί να απεικονιστεί στον ακόλουθο πίνακα:

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
ψυχοσεξουαλική θεραπεία
φάρμακα από το στόμα ενδοπεϊκές ενέσεις
ενδοπεϊκές ενέσεις αντλία κενού
χειρουργική αποκατάσταση