ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

 

Η μη επιτυχής επίτευξη και διατήρηση της στύσης χαρακτηρίζεται ως ανικανότητα ή στυτική δυσλειτουργία. Υπάρχουν διάφορες αιτίες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, πολλές από τις οποίες είναι αντιστρέψιμες.