ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΑΙΜΟΣΠΕΡΜΙΑ

 

 
 

Αιμοσπερμία ονομάζεται η κατάσταση στην οποία υπάρχει αίμα στο σπέρμα. Συνήθως ο άνδρας ή η σύντροφός του το αντιλαμβάνονται κατά τη σεξουαλική επαφή. Η συχνότερη αιτία εμφάνισης της αιμοσπερμίας είναι η φλεγμονή του προστάτη ή των σπερματοδόχων κύστεων. Οι σπερματοδόχες κύστεις βρίσκονται δίπλα στον προστάτη αδένα και κύρια λειτουργία τους είναι η παραγωγή υγρού που συνοδεύει τα σπερματοζωάρια. Πιο συγκεκριμένα, 70% του υγρού της εκσπερμάτισης προέρχεται από τις σπερματοδόχες κύστεις.

Συχνά εμφανίζεται αιμοσπερμία μετά από παρατεταμένη σεξουαλική αποχή. Η αιμοσπερμία συνήθως αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση κάποιας αντιβίωσης αν και πολλές φορές θα υποχωρήσει αυτόματα μέσα σε διάστημα κάποιων εβδομάδων. Ασθενείς που παρουσιάζουν αιμοσπερμία για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να εξετάζονται περαιτέρω ώστε να αποκλειστεί κάποια άλλη πάθηση όπως φυματίωση ή κακοήθεια.