ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΚΥΣΤΗ ΝΕΦΡΟΥ

 

 

Η εμφάνιση κύστεων του νεφρού είναι κάτι που συνήθως δεν είναι ανησυχητικό. Οι κύστεις μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του νεφρού και ανάλογα με το περιεχόμενο, το μέγεθος και τα συμπτώματα που ενδεχομένως προκαλούν επιλέγεται και η αντιμετώπιση. Η διάγνωση γίνεται συνήθως με το υπερηχογράφημα  αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αξονική τομογραφία και η ενδοφλέβια πυελογραφία. Σε μικρές κύστεις χωρίς  επιπτώσεις στο νεφρό δεν απαιτείται κάποια θεραπεία, ενώ όταν υπάρχουν διαγνωστικές αμφιβολίες, πίεση του νεφρού γίνεται παρακέντηση ή αφαίρεση της κύστης.

kidney cyst

Εικόνα αξονικής τομογραφίας όπου φαίνεται κύστη στον αριστερό νεφρό