ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΑΙΤΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ

 

 


Υπάρχουν αρκετές αιτίες εκτός του ουροποιητικού συστήματος που μπορεί να προκαλέσουν αιματουρία. Αυτές μπορεί να είναι διάφορες αιματολογικές παθήσεις (π.χ. μορφές αναιμίας), ο σακχαρώδης διαβήτης ή η λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων (π.χ. plavix ή sintrom).

Από το ουροποιητικό σύστημα οποιαδήποτε πάθηση μπορεί να προκαλέσει αιματουρία. Συχνές και σημαντικές όμως αιτίες είναι οι:

Πάντως πρώτη σκέψη στη διάγνωση της αιτίας της αιματουρίας πρέπει να είναι η ύπαρξη καρκίνου και μόνον όταν αυτό το ενδεχόμενο αποκλειστεί πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα ύπαρξης κάποιας άλλης πάθησης.