ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ

 

Ο ουρολόγος στην προσπάθειά του να διαγνώσει την αιτία της αιματουρίας μπορεί να σας ζητήσει να κάνετε κάποια από τις ακόλουθες εξετάσεις: