ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΓΚΩΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

 

 

Οι όγκοι της ουροδόχου κύστης σταδιοποιούνται έτσι ώστε να αποφασιστεί η καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση. Με τον όρο σταδιοποίηση πρακτικά εννοείται ο προσδιορισμός της θέσης του όγκου: είναι περιορισμένος στην κύστη ή έχει δώσει μεταστάσεις εκτός από αυτή; Σημαντικό ρόλο παίζει η παθολογοανατομική εξέταση (εξέταση των τεμαχιδίων στο μικροσκόπιο) του όγκου που αφαιρείται κατά τη διουρηθρική εκτομή. Εκεί εκτιμάται μεταξύ άλλων το αν ο συγκεκριμένος όγκος είναι διηθητικός ή όχι (επιφανειακός). Πολλές φορές αυτοί οι επιφανειακοί όγκοι ονομάζονται θηλώματα. Αυτό που διηθάται και που δίνει αυτό το χαρακτηρισμό είναι ένα ανατομικό στρώμα της κύστης που ονομάζεται μυϊκός χιτώνας. Αν ο όγκος διηθεί αυτό το στρώμα λέγεται διηθητικός και η αντιμετώπισή του όπως και η εξέλιξη είναι διαφορετική από το μη διηθητικό (επιφανειακό).