ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 

 


Πέτρες μπορεί να εμφανιστούν σε όλα τα όργανα του ουροποιητικού. Συνήθως ο ασθενής αντιλαμβάνεται ότι έχει πέτρες είτε γιατί πέρασε ο ίδιος κωλικό νεφρού (δηλαδή, έντονο πόνο στα νεφρά), είτε στα πλαίσια διευρεύνησης μιας αιματουρίας είτε γιατί σε τυχαίο έλεγχο για άλλη αιτία βρίσκει ότι έχει κάποια πέτρα στο ουροποιητικό σύστημα. Πολλές φορές δεν εντοπίζεται επίσημη πέτρα αλλά λιθιασικά συγκρίματα (κάτι που ονομάζεται λάσπη, ψαμμίαση ή άμμος). Ανάλογα με το μέγεθος, την εντόπιση ή τα ενοχλήματα που προκαλούν κρίνεται από τον ουρολόγο αν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.

kidney stones

Εικόνα από πέτρες ουροποιητικού