ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΘΙΑΣΗ

 

 


Λίθοι στο ουροποιητικό μπορεί να ανιχνευτούν με διάφορες ακτινολογικές εξετάσεις: