ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗΣ

 

 

Εφ΄όσον αποφασιστεί από τον ουρολόγο ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η λιθίαση που πάσχει ο ασθενής τότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Η επιλογή του πιο κατάλληλου για τον κάθε ασθενή εξαρτάται από το μέγεθος, τη θέση αλλά και τη σύσταση κάθε πέτρας. Υπάρχουν πέτρες που μπορεί να αντιμετωπιστούν με φάρμακα από το στόμα, ενώ σε άλλες λόγω μεγέθους και θέσης μπορεί ο ιατρός να συστήσει υπομονή και πίστωση χρόνου καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τις ουρήσει ο ασθενής με κάποια αναλγητική θεραπευτική αγωγή. Παλιότερα, οι περισσότερες πέτρες αντιμετωπίζονταν με ανοικτό χειρουργείο. Τώρα οι πλειοψηφία των ασθενών αντιμετωπίζεται με εξωσωματική λιθοτριψία ή επεμβατική ενδοσκοπική λιθοτριψία. Και οι δύο αυτές θεραπευτικές προσεγγίσεις εξασφαλίζουν στον ασθενή τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση και τη μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο.