ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY

 


Στην εξωσωματική λιθοτριψία παράγονται από μια συσκευή εκτός σώματος κύματα κρούσης (ακουστικά κύματα με συχνότητα υψηλότερη από αυτή των υπερήχων) τα οποία εστιάζονται στο λίθο και ακολουθεί ο κατακερματισμός του.waves eswlΑποτελεί μια πρώτης γραμμής θεραπευτική λύση για τις πέτρες των νεφρών και των ουρητήρων με ποσοστό επιτυχίας 50-80% ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος, τον αριθμό και τη σύσταση των λίθων. Σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (20-40%) χρειάζεται επαναληπτική λιθοτριψία. Υπάρχουν βέβαια όπως σε κάθε επεμβατική παρέμβαση επιπλοκές και αντενδείξεις. Αντένδειξη είναι το κώλυμα στην ομαλή ροή των ούρων (δηλαδή, η πέτρα να εμποδίζει πλήρως τα ούρα να κατεβαίνουν), η εγκυμοσύνη και η λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων. Δε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία πριν την επέμβαση, γίνεται χωρίς αναισθησία τις περισσότερες φορές και ο ασθενής δε χρειάζεται συνήθως να παραμείνει στο νοσοκομείο.

eswl

Εικόνα εξωσωματικού λιθοτρίπτη