ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

 

 


Με τον όρο ακράτεια εννοείται η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει απώλεια ούρων χωρίς τη θέληση του ασθενούς. Ανάλογα με την αιτιολογία η ακράτεια μπορεί να διακριθεί σε:

Είναι δυνατόν να συνυπάρχουν δύο τύποι ακράτειας στον ίδιο ασθενή οπότε κανένας μιλάει για μικτού τύπου ακράτειας. Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εικόνα, την εξέταση, το ιστορικό καθώς και με τον ουροδυναμικό έλεγχο.