ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ

URGE INCONTINENCE

 


Ο όρος επιτακτική ακράτεια αφορά την απώλεια ούρων που οφείλεται στην επείγουσα επιθυμία για ούρηση και η αδυναμία αναστολής αυτού του αισθήματος. Ασθενείς που πάσχουν από αυτή την κατάσταση συνήθως πρέπει να αδειάζουν συχνά την κύστη τους και χάνουν ούρα αν δε μπορέσουν να βρουν τουαλέτα εγκαίρως ή αν η τάση προς ούρηση είναι έντονη. Η επιτακτική ακράτεια σχετίζεται με την αστάθεια του εξωστήρα μυός της κύστης. Ο εξωστήρας είναι ο μυς της κύστης που βοηθάει στην ούρηση. Η αιτιολογία της αστάθειας μπορεί να σχετίζεται με νευρολογικές ασθένειες (όπως η σκλήρυνση κατά πλάκα).