ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ

OVERFLOW INCONTINENCE

 
 

Ακράτεια από υπερπλήρωση ονομάζεται το είδος της ακράτειας των ούρων όπου υπάρχει απώλεια των ούρων λόγω υπερπλήρωσης της ουροδόχου κύστης. Αυτό συμβαίνει σε καταστάσεις όπως η υπερπλασία του προστάτη αδένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται η πλήρης κένωση της ουροδόχου κύστης ενώ ορισμένες φορές ο ασθενής δεν έχει αίσθηση ότι η κύστη είναι γεμάτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μόλις ξεπεραστεί η χωρητικότητα της κύστης να υπάρχει απώλεια των επιπλέον ούρων.