ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
  
 
 
 
 

 
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ

 

Ολες οι θεραπευτικές προσεγγίσεις στην ακράτεια βασίζονται στις πληροφορίες που μαζεύονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ασθενούς (κλινική εξέταση, ιστορικό, ουροδυναμικός έλεγχος). Για την πλειοψηφία των ασθενών υπάρχει βελτίωση των συμπτωμάτων ή ακόμα και πλήρης θεραπεία. Οι διάφορες θεραπευτικές λύσεις πρέπει να συζητώνται με τον ασθενή ώστε να λαμβάνει μέρος στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Σα γενικός κανόνας όμως είναι ότι θα πρέπει να επιλέγεται αρχικά η λιγότερο επεμβατική λύση. Οι θεραπευτικές λύσεις μπορεί να διακριθούν σε συντηρητικές μεθόδους (αλλαγή τρόπου ζωής), στη χρήση φαρμάκων και στη χειρουργική αντιμετώπιση.